In het algemeen werd er ook weinig onderzoek verricht naar wat de koper precies wilde hebben en hoe tevreden de klant met het aangeboden product was, ook met leads van virgoleads. Hoewel productie- en productgerichte bedrijven thans sterk in de minderheid zijn, zijn er nog steeds managers die zich volledig op het technisch vervolmaken van hun producten toeleggen. Met als motto ‘een goed product verkoopt zichzelf’ beschouwen zij marketing als een overbodige activiteit. 

In de dienstensector was deze mentaliteit jarenlang kenmerkend voor vele tandartsen en specialisten. Spreekuren en behandelingen waren eerder afgestemd op de wensen van de medici dan op de behoeften van de patiënt. Overigens kreeg de consument slechts minimale informatie over de verleende diensten en werd hij gedwongen onnodig veel tijd te verspillen in sober ingerichte wachtkamers. Pas sinds kort is hierin verandering te bespeuren.

Verkoopgerichte bedrijven en leads

Voor de meeste bedrijven heeft de productiegeoriënteerde fase niet veel langer geduurd dan tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Immers, door de explosieve technologische vooruitgang en de hoge investeringen in de naoorlogse economie werd de productiecapaciteit zo snel vergroot dat er spoedig een zogenaamde kopersmarkt ontstond. Het gevolg was een ware strijd om de consumenten ‘gulden’, tegenwoordig Euro. Nu werd de afzet het voornaamste probleem, en veel ondernemers begonnen agressieve verkooptechnieken toe te passen om hun bestaande producten aan de man te brengen. Leads werden voor hen steeds belangrijker. Elke lead was een potentiële klant.

Hoewel de verkoopafdeling belangrijker werd, veranderde er weinig in de bedrijfsfilosofie. Ook bij deze verkoopgerichte benadering ligt het startpunt van het denken nog bij het bedrijf: de technische kennis en ervaring bepalen wat men produceert, terwijl men dit hoopt af te zetten door een doelgerichte en soms ronduit agressieve verkoop. De voornaamste doelstelling is om door uitgekiende verkooptechnieken een zo hoog mogelijke omzet te boeken. Het punt is dat de wensen en verlangens van de klant van weinig invloed zijn op het product zoals dat uiteindelijk wordt aangeboden.

Marketinggerichte bedrijven en leads

Sinds het begin van de jaren vijftig begonnen, vooral in Amerika (waar Freddy Heineken het leerde), steeds meer fabrikanten van massaconsumptiegoederen in te zien dat zijn hun producten beter op de wensen van hun klanten en potentiële klanten in hun doelgroep moesten afstemmen. In zekere zin werden zij daartoe door de welvaart gedwongen: dankzij de gestegen koopkracht kon de consument nu kiezen uit talloze luxe artikelen. Om niet met onverkoopbare voorraden te blijven zitten, begon men klantgericht te denken en daarmee het marketingconcept het basisidee van marketing in de praktijk te brengen.

Meer informatie: http://www.virgoleads.com

Voor meer info :