Wanneer u hulp nodig heeft bij kinderen met gedragsproblemen, doet u er verstandig aan om Trivers in te schakelen. Dit is een kleinschalig zorgcentrum. Alle medewerkers in dit centrum zijn aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling. Hierdoor kunt u rekenen op professionaliteit en deskundige behandelingen. Daarnaast is Trivers in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en daarmee een erkende behandelaar. Na alle behandelingen wordt er een verslag geschreven dat aan het dossier wordt toegevoegd zodat er aan het einde een overzichtelijke rapportage aanwezig is. Hierin bevinden zich ook eventuele brieven en verslagen van andere instanties waarmee u contact heeft gehad zoals de school, huisarts en logopedist. Na vijf jaar zal het dossier vernietigd worden.

Hulp bij kinderen met gedragsproblemen en diverse leesproblemen

Heeft uw kind moeite met lezen en schrijven? En blijft het in de ontwikkeling een beetje achterlopen ten opzichte van zijn of haar klasgenootjes? Kunt u niet helemaal achterhalen waar dit door komt? In dat geval kunt u Trivers inschakelen om een didactisch onderzoek uit te laten voeren wanneer u hulp bij kinderen met gedragsproblemen wilt krijgen. Deze kan zich richten op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek zal blijken hoe uw kind leest en schrijft en kan er een niveau bepaald worden. Aan het einde van de test krijgt u praktische begeleidingstips mee zodat u thuis en op school kunt oefenen. Helpen de tips niet? Dan is er altijd een mogelijkheid om een dyslexietest uit te voeren bij uw kind.

Een persoonlijke screening voor hulp bij kinderen met gedragsproblemen

Persoonlijke aandacht staat voorop bij een kleinschalige zorgcentrum zoals Trivers. Niet elk kind reageert hetzelfde op therapieën en is anders. Daarom is persoonlijke aandacht belangrijk en heeft ieder kind een plan op maat nodig om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Om de juiste hulp te kunnen bieden bij kinderen met gedragsproblemen wordt er daarom eerst een persoonlijke screening uitgevoerd zodat de problemen en de situatie in kaart kunnen worden gebracht. De uitslag zal met de ouders besproken worden waarna de mogelijke behandelmethodes besproken worden met de passende hulpmiddelen. De persoonlijke screening voor hulp bij kinderen met gedragsproblemen zal uw kind niet als vervelend ervaren omdat het spelenderwijs wordt uitgevoerd.

Voor meer info :