Forom
Image default
Verbouwen

Beginnen met een RI&E

Alle ondernemers lopen altijd risico. Alleen dit risico wil je zo veel mogelijk beperken. Je producten en het concept moeten wel aanslaan bij je doelgroep, maar het is ook belangrijk dat debiteuren tijdig betalen. Zo zijn er nog genoeg risico’s op te noemen. Je wilt de risico’s altijd zoveel mogelijk beperkt houden. Als het goed loopt, is er niets aan de hand. Maar dit wil je natuurlijk wel graag zo houden.

Weet jij alle risico’s?

Je wilt de risico’s dus zo veel mogelijk beperken. Je las er al een paar, maar er zijn er natuurlijk nog meer. Zo kan bijvoorbeeld een machine blokkeren waardoor een ongeval ontstaat. Wat te denken van gevaarlijke stoffen. Je wilt dat een medewerker die ook niet binnen krijgt. Ook overbelasting is zo’n risico. Een medewerker kan hierdoor langdurig uit de running zijn. Er is natuurlijk het maximale tilgewicht. Al is dat niet een garantie dat er niet een ongeval kan voorkomen. Ook houd -nog- niet iedereen zich aan de maximale gewichten. Ook PBM’s (persoonlijke beschermings middelen) zijn er om je medewerkers te beschermen.

Wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden ben je vaak minimaal 1 medewerker langdurig kwijt door verzuim. Ook kan een machine gerepareerd moeten worden, al hangt dat natuurlijk af van het soort ongeval. Maar ook de bedrijfsnaam kan in gevaar komen waardoor je reputatieschade oploopt. Dit wil je als organisatie natuurlijk absoluut niet.

Breng alle risico’s in kaart

Zorg ervoor dat je met een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) je risico’s in kaart brengt. Een RI&E heeft 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is een inventarisatie met welke risico’s er zijn, en vervolgens een Plan van Aanpak over welke risico’s kunnen worden voorkomen. Dit is geprioriteerd op basis van de grootste en meest voorkomende risico’s. Je kunt het risico beperken en het financiële risico en het bedrijfsrisico dalen hiermee ook. Hiervoor zijn tegenwoordig hele goede tools die je goed verder kunnen helpen. Registratie van incidenten en ongevallen wordt je zodoende gemakkelijker gemaakt als organisatie.

Voor wie is een RI&E verplicht?

Een RI&E is verplicht voor alle ondernemers die mensen in dienst hebben (1FTE). Maar het is gelukkig niet heel ingewikkeld. Alleen het kost wel even tijd om alles goed in te vullen. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, is er de inspectie SZW die hierop handhaaft. Je kunt zelf eenvoudig een RI&E opstellen maar een digitale RI&E is vaak een handig hulpmiddel.

Voor meer info : https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/