Forom
Image default
Dienstverlening

Een ingrijpend ontslag

Ontslag op staande voet is voor een werknemer de meest ingrijpende vorm van ontslag. Niet alleen is hij of zij plotseling werkloos, hij heeft ook geen recht op een WW-uitkering. Er worden daarom ook hoge eisen gesteld aan zo een ontslag. Toch kan schijnbaar een kleine aanleiding al voldoende zijn, blijkt uit het volgende scenario. Een kantine medewerkster nam een pak drinkyoghurt dat over de datum was en een open pak zalmsalade uit de kantine mee naar huis. Toen haar werkgever dat ontdekte, werd zij op staande voet ontslagen. De recht achtte dat ontslag terecht. De reden daarvoor was dat in het geldende bedrijfs regelement nadrukkelijk stond dat het verboden was om (onbetaalde) alsmede afgeschreven producten mee naar huis te nemen. Dit zou worden gezien als diefstal en zou leiden tot ontslag. Deze werkneemster had al eens een waarschuwing gekregen. Van belang was dat ook het bedrijf als detailhandel organisatie met een sterk verhoogd diefstalrisico te maken heeft en dus de regels strikt moest handhaven.

Bij een ontslag op staande voet worden per geval de belangen afgewogen. De kanton rechter was van mening dat in dit geval de persoonlijke belangen van de medewerkster, zoals het feit dat zij geen WW zou ontvangen, niet zwaarder moesten wegen dan de belangen van de werkgever. Ook wordt bekeken of er duidelijke regels zijn en of de werknemers die regels ook kennen. Die regels moeten consequent gehandhaafd worden. Bij ontslag uit een hoge functie heeft een werknemer vaak recht op outplacement begeleiding. Bij outplacement begeleiding wordt gekeken naar de sterktes, ontwikkelpunten en kansen van de werknemer. Deze kan hij dan ontwikkelen en toepassen bij een nieuwe sollicitatie. Loopbaannederland is een bureau die een dergelijke dienst aanbiedt. Als deze dienst vanuit de werkgever wordt aangeboden laat deze zien dat hij het best voorheeft met zijn werknemers.

Voor meer info : http://loopbaannederland.nl/