Forom
Image default
Dienstverlening

Outplacement voorkomt veel narigheid

Ook in Nederland komen medewerkers in de verdrukking. Ze voldoen niet meer aan de eisen van hun functie en dus dreigt ontslag. Outplacement kan dan de oplossing bieden.

Wanneer medewerkers naar een nieuwe werkkring moeten omzien, kan de werkgever met het inhuren van een outplacement-specialist concrete steun bieden. Of het nu gaat om de gevolgen van reorganisaties, veranderingen in de functie of andere vertrekredenen: solliciteren op eigen houtje betekent veelal onzekerheid over het bereiken van de bést mogelijke nieuwe werkkring. Outplacementbureau Werkcontact biedt deskundig advies: een fulltime, multidisciplinair team van outplacement-adviseurs, psychologen, re-integratiedeskundigen, vacature- en searchspecialisten kent de arbeidsmarkt op alle niveaus, scherpt sollicitatie en onderhandelingstechnieken aan en screent aanstellingsovereenkomsten. Doel: de werknemer een werkkring verschaffen die past en die interessant is, met een optimaal nieuw inkomen en een vaste aanstelling op korte termijn.

Met outplacement komt een medewerker beslagen ten ijs

Outplacement zorgt ervoor dat medewerkers bij een sollicitatie beslagen ten ijs komen: tijdens een outplacementtraject wordt er met de deelnemers gepraat over wat ze beter wel en niet kunnen zeggen. Daar worden veel fouten bij gemaakt. Het credo is: lieg niet, maar kies je waarheden zorgvuldig. Het is bijvoorbeeld onverstandig om tijdens de sollicitatie uitgebreid te gaan verhalen over de ellende die je hebt gehad bij de vorige werkgever. Daar blijft altijd iets van twijfel door hangen: ‘Er is iets met die man’. Verder moet je jezelf kunnen verkopen.

Transitievergoeding berekenen

Outplacementbureaus worden meestal ingeschakeld door het bedrijven die een medewerker willen ontslaan. Vaak maakt outplacement onderdeel uit van een vaststellingsovereenkomst. Sinds de invoering van de transitievergoeding wordt er eigenlijk nooit meer een gouden handdruk uitgekeerd. Een transitievergoeding is bedoeld om scholing of begeleiding naar een nieuwe werkkring voor de medewerker financieel mogelijk te maken. De hoogte van de transitievergoeding kan men hier berekenen en is o.a. afhankelijk van leeftijd en de duur van het dienstverband.

Voor meer info : https://www.outplacementverzekering.nl